OBRA SOCIAL

 

AJUDA SOCIAL

Tots els ajuts que es donen a la nostra associació provenen dels beneficis de la venda de llibres de segona mà. Per tant, tots els nostres compromisos van lligats a les vendes dels nostres punt de venda.

Dins de les nostres possibilitats estem presents en les situacions de vulnerabilitat de la nostra societat.

A través de les assistentes socials ens arriben persones en una situació econòmica molt precària, la majoria d’elles persones d’edat molt avançada.

Aquestes persones, rebran un ajut mensual econòmic per la compra d’alimentació o part de lloguer del pis o habitació.

Cada persona arriba a l’associació amb una sol·licitud de l’assistenta social de sis mesos de vigència. Passat aquest temps es fa una comprovació de com segueix la seva situació. Normalment com els usuaris són grans, l’ajut es continua.

PROJECTE OPORTUNITAT

 

Basat en la incorporació de voluntaris (han de tenir nacionalitat espanyola o bé tenir permís d'estada al nostre país), els quals ofereixen la seva disponibilitat i habilitats, per col·laborar amb l’associació.

DE LA PRECARIETAT A L'ESTABILITAT

 

De la Precarietat a l'estabilitat és un plus al nostre projecte. La majoria de les persones a les quals ajudem vénen derivades dels serveis socials i és troben en siatuació de precarietat econòmica. Moltes d'elles són aturats de llarga durada, d'altres són joves que no podem seguir amb els seus estudis, i això fa que el seu estat emocional sigui molt delicat.

Per això i a mida que els nostres ingressos ho facin possible estudiarem cadascun dels problemes i intentarem trobar el camí per fer el salt de la precarietat a l'estabilitat

REFORÇ EMOCIONAL

Una part molt important per sortir d'aquesta precarietat és que la persona cregui que això es possible. Per tal d'ajudar a trobar aquesta força emocional proposem a aquestes persones tenir una reunió personal, on els hi oferim acompanyament terapèutic amb diferents teràpies naturals (meditació, flors de Bach, reiki...), sempre tenim en compte en tot moment les seves situacions mèdiques i sense que això hi interfereixi.

CERCAR FEINA

Llibre Solidari, utilitzarà totes les sinergies que té amb altres associacions, fundacions i empreses per ajudar a trobar feina a quelles persones derivades per l'assistent social i que es trobin en una situació complicada per accedir al mercat laboral.

SEGUIMENT

Són moltes les persones, entitats i instituciones que a través de donatius, donacions i compra de llibres fan d'aquest projecte una realitat, per tant és responsabilitat de la junta de Llibre Solidari que cadascuna de les oportunitats que s'otorguin siguin aprofitades. Per això la junta a través del seu departament d'obra social farà un seguiment exhaustiu de cada cas, fent informes semestrals a l'abast de l'assamblea general i de entitats que col·laboren amb la nostra associació.

FORMACIÓ

Les beques OPORTUNITAT, donaran l'opció a què aquestes persones puguin accedir a una formació segons la passió professional a què es volen dedicar.

ASSOCIACIÓ LLIBRE SOLIDARI

Registre Generalitat 46697

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter